*Kontakt za saradnju

Ako ste zainteresovani za saradnju sa mnom, možete mi se obratiti na mejl moji.mali.svetovi@gmail.com.

Spisak brendova sa kojima sam do sada sarađivala (crvenom bojom su označeni oni koji su mi slali feleričnu robu na recenziju):

Advertisements